Recall sesamzaad

Recent Share on facebook Share on linkedin Share on twitter Share on email Dit jaar werd er naar aanleiding van bemonstering door het FAVV te hoge gehaltes terug gevonden van ethyleen oxide in sesamzaad. Ethyleenoxide is een gewasbeschermingsmiddel dat in Europa niet is toegelaten. Ethyleenoxide kan nadelige effecten hebben op lange termijn. Het FAVV heeft […]

Acrylamide

Acrylamide,chemische stof, brood, banket, voedingsector

Recent Share on facebook Share on linkedin Share on twitter Share on email Acrylamide (AA) is een chemische stof die hoofdzakelijk gevormd wordt t.g.v. een Maillard reactie tussen asparagine (een aminozuur), en reducerende suikers (glucose en fructose). Deze reactie vindt vooral plaats bij temperaturen boven de 120°C en een lage vochtigheidsgraad, zoals bij het bakken […]