voeding sector Nutrivisi icoon
bio sector Nutrivisi icoon
horeca Nutrivisi icoon
verkoper Nutrivisi icoon
bakker kok slager Nutrivisi icoon

Ontdek Nutrivisi 

Nutrivisi legt zich toe op een aantal sectoren in de voeding zoals de Bakkerijsector, de sector Ready Meals, de Vleessector, Retail en Horeca. We vertegenwoordigen u bij de voedsel autoriteiten en de certificatie instellingen. Ons team kan indien nodig snel een kwaliteitssysteem opstarten en voorbereiden op een certificaat. 

Onze diensten

Expert advies

Binnen ons team beschikken wij over een uitgebreide expertise in de verschillende domeinen van ons vakgebied. Een interne competentiematrix laat ons toe de meest geschikte medewerker te matchen voor iedere specifieke materie.

Coaching

Geen kwaliteitsbeleid zonder een goed begrip van het kwaliteitsbeleid bij alle medewerkers van uw bedrijf. Food Safety Culture is de nieuwe standaard. Veilig voedsel produceren moet echt doorgedrongen zijn in de geesten van alle medewerkers. Dit bewustzijn wordt stap voor stap opgebouwd. Hiervoor beschikken we over een set aan didactische tools die onze coaching uniek en effectief maakt.

Certificatie 

Nutrivisi begeleidt u van de start van de opzet van uw kwaliteitssysteem tot het succesvol behalen van een certificaat.
• Validatie van autocontrolegidsen voor diverse sectoren zoals de bakkerijen, slagerijen, horeca.
• Begeleiding van GFSI certificaten en duurzaamheidscertificaten.

Risicobeheersing

Voedselveiligheid waarborgen vraagt een maximale beheersing van alle mogelijke interne of externe risico’s.
Nutrivisi helpt u met het opstellen van een risico beheersplan, Food Defense en Food Fraude. In geval er zich incidenten voordoen begeleiden wij u in de analyse, de remediëring en de communicatie met klanten en overheid.

Vergunningen

Ieder voedingsbedrijf moet voor opstart beschikken over een registratie, toelating of erkenning. Om te weten welk type vergunning u nodig heeft dient u zich te baseren op de correcte activiteitenfiche (FAVV/activiteitenfiches)
Nutrivisi regelt deze aanvragen voor u en begeleidt u in het proces van uw aanvraag.

Begeleidingen FAVV

Bij het FAVV staat Nutrivisi gekend als een dienstverlener die de autocontrolegidsen goed implementeert. Wij vertegenwoordigen u bij de controleur van het FAVV op transparante wijze. Wij spreken de taal van de autoriteiten waardoor de communicatie vlot verloopt. Nutrivisi staat u ook bij in het geval van Pv’s of juridische problemen.

Interne Audits

Onze consultants beschikken over een certificaat van intern auditor en kunnen uw bedrijf doorlichten op basis van een specifieke standaard. Het rapport van de interne audit geeft u een gedetailleerd beeld van waar u staat en of een certificaat voor u haalbaar is.

Etikettering en specificatiebeheer

Op basis van de Europese en nationale wetgeving stellen wij productspecificaties en product labels op. Bestaande labels kunnen wij toetsen of deze conform de wettelijke vereisten zijn.
• Vertaalservice in eigen huis.
• Advies lay-out en vormgeving

Onze diensten

Expert advies

Coaching

Certificatie 

Risicobeheersing

Vergunningen

Begeleidingen FAVV

Interne Audits

Etikettering en specificatiebeheer

Visual tools

Door onze visuele tools begrijpen medewerkers beter waar het om gaat en vindt het kwaliteitsbeleid een breed en sterk draagvlak. Onze visuele tools worden aangepast naar u bedrijf en medewerkers.

Meest gestelde vragen

Let’s connect !