Privacybeleid Nutrivisi 2021

K.M.V. gevestigd aan Nieuwe Mechelsebaan 1 3272 Scherpenheuvel-Zichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nutrivisi respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een verklaring geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, en het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Contactgegevens:
https://nutrivisi.be/
Nieuwe Mechelsebaan 1 3272 Scherpenheuvel-Zichem
+32 16 19 69 84
Marc Van Mulders is de Functionaris Gegevensbescherming van Nutrivisi
Hij is te bereiken via marc(at)nutrivisi.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nutrivisi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nutrivisi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Nutrivisi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nutrivisi neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nutrivisi) tussen zit. Nutrivisi gebruikt de volgende computerprogramma’s of
-systemen: Google Analytics en MailChimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nutrivisi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nutrivisi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Op onze website vindt u links naar Nutrivisi-pagina’s op LinkedIn, Facebook en Instagram. Na het klikken op zo’n link komt u op de pagina van Nutrivisi op het betreffende platform. Indien nodig kunt u inloggen met het wachtwoord van dit platform en op “Volgen” klikken. Afhankelijk van uw instellingen ontvangt u op dit platform meldingen over nieuwe berichten van Nutrivisi. Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar Nutrivisi. Nutrivisi weet dat u ons volgt op dit platform en kan uw openbare informatie op dit platform bekijken. We zijn gebonden aan het privacybeleid van sociale media waaraan zij deelneemt en raden u aan hun privacyverklaring te lezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nutrivisi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)nutrivisi.be

Let’s connect !