Nutrivisi artikels

Vanaf 2021 verplicht biogas en compost produceren

Vanaf 1 januari 2021 is het voor bedrijven in Vlaanderen verplicht om keukenafval/etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) te sorteren.

 

Waarom?

•    Er gaat minder voedsel verloren

•     We beperken het restafval dat verbrand moet worden

•    Keukenafval en etensresten gaan niet verloren: er wordt compost en biogas mee gemaakt

•    Het biogas wordt omgezet in groene energie voor gezinnen en bedrijven

•     De compost wordt gebruikt voor een gezondere bodem

 

Wie?

1)        bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

·       onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;

·       ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;

·       woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;

·       penitentiaire centra;

·       kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;

·       bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;

·       restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;

·       feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;

·       cateringbedrijven.

2)        Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd vierkante meter

 

Vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven.

 

Hoe?

Verzamel keukenafval/etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) in aparte containers:

1)        Neem contact op met uw gemeente of met uw private inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om uw keukenafval en etensresten in te verzamelen.

2)        Zorg voor goede afvalbakken op de werkplek, in de eetplaats en de keuken waarin uw mensen hun keukenafval en etensresten kunnen gooien. Neem hiervoor contact op met uw inzamelaar of uw gemeente, of koop zelf afvalbakken.

 

Waar vind ik een afval inzamelaar?

Register van geregistreerde en geschorste inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars: https://www.ovam.be/register_IHM

 

Meer info over de selectieve inzameling van keukenafval en etensresten vindt u hier: https://www.ovam.be/keukenafval

https://www.ovam.be/afval-materialen/bedrijfsafval/selectieve-inzameling-van-bedrijfsafval

Let’s connect !